N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בן צבי אורנה

חיל ההנדסה
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בנפח, פינו את הבנות למטולה לשני לילות - במהלך המלחמה. התפקיד שלנו היה מורכב.

היינו בהנדסה- ביצורים, הנחת מוקשים, פריסות טג״ש וצליחות עם הנוכרי של לסקוב - היינו עסוקים ביותר.

יום אחד ליד תל חרה, במזרעת בית ג׳אן, הכנו מתחם לפיצוץ (מצבור תחמושת סורי), ופתאום בעזרת המשקפת זיהיתי 12 חיילי חי״ר, שחזרו מפעולה רגלית, תחת אש בלתי פוסקת מתל חרה.

המפקד סא״ל עודד ויסבאום/לבנה מצא פצצת תאורה, ירה באוויר, האש מהתל פסקה והחיילים ניצלו.

אני צעקתי לא לפוצץ יש חיילים שלנו בשטח..