N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שמואל פרס

חיל הים
פלגה 31
דמיאט-בלטים

פיקדתי על ספינת הטילים אח״י חרב-סער 3. נערכנו 6 סטילי״ם ב-3 זוגות מול הדלתא של הנילוס בהמתנה ליציאת כח מצרי מנמל אלכסנדריה.

לקראת חצות אכן יצא כח בן 4 סטילי״ם מצריים בתנועה מזרחה. מפקד השייטת אל״מ יומי ברקאי ז״ל שהיה בספינה שלי פקד על הסתערות מערבה מול האויב.

המצרים שיגרו לעברנו מטחי טילים. עליתי לגשר הספינה לצפות בטילים המתקרבים. סך הכול 16 כדורי אש טסים לעברנו. הפעלנו נוהל נגד טילים עם אמצעי נגד אלקטרוניים תוך הסתערות במלוא המהירות מערבה . טילי האויב החטיאו וחלפו לידנו ומעלינו.

ספינות האויב פנו מערבה לכיוון אלכסנדריה. הסטילי״ם שלנו היו מהירים יותר מהמצרים. המרחק אליהם נסגר במהלך המירדף ובטווח הירי המתאים שיגרנו טילים לעבר הכח המצרי.

בתוך זמן קצר מתחילת הירי שלנו נפגעו והושמדו 3 סטיל״י אוסה מצריים. אחד הצליח לחמוק תוך הפלגה צמוד לחוף וחזר לנמל אלכסנדריה.

למחרת בבוקר חזרו 6 הספינות לנמל חיפה במסדר ניצחון. תבוסת הצי המצרי בקרב הזה גרמה לו להישאר בנמליו עד סיום המלחמה.

כך קרה גם בחזית הסורית.

חיל הים הישראלי שלט בים ללא הפרעה והבטיח חופש השייט לנמלי ישראל. המשימה הושגה במלואה.