N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אפרים אברהם

חיל השריון
חטיבה 7

סמל נפתלי כהן היה מש"ק שלי בקורס סיור של פלס"ר שבע ולאחר מכן בקורס משקי סיור.

נפתלי בן מושב משען מהעדה התימנית. אני כבן העדה הקוצ'ינית התחברתי אליו גם כמושבניק והוא כינה אותי בשם יאמן.

בלוויה של נפתלי הייתה לי הזכות להיות הנשא של ארון הקבורה.