N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שי גור אריה

חיל התותחנים
ללא קרב ספציפי

שביעי לאוקטובר 1973 בשעה ארבע וחצי אחה"צ במחנה נפח.

הגענו עם הג'יפ לשם והמקום היה ריק.

עשרות טנקים וכלי רכב פגועים ושרופים. ריח של שריפות היה באויר. היתה הרגשה של תופת.

הסתובבנו בבסיס חיפשנו ניצולים היה שומם.

רק אז הבנתי את גודל האסון שנחת על ישראל.