N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

איציק פרידמן

חיל הרגלים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בק"מ ה-101 במצרים (אפריקה).

עם תום המלחמה ולאחר הפסקת האש הצבנו חביות על הכביש (מצורף תמונה) שנקבע כגבול בין צה"ל למצרים. כ-500 מטר משם הקמנו עמדת תצפית ישראלית.

בעמדת תצפית החלטנו לגדל ברווז.