N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

עפרה הלפרין

עורף
ללא קרב ספציפי

הייתי בת 14, הטלפון צלצל ואמא שלי התבקשה לבוא עם הרכב שלנו שהיה רכב מגוייס.

הצטרפתי אליה לנסיעה ולאחר שקיבלה רשימה נסענו לאסוף חיילים מבתי הכנסת והסענו אותם דרומה שיצטרפו ללוחמה.

מראות קורעי לב של פרדות מלוות בהרבה בכי ובלבול מבני משפחה.

לצערי, לא רשמנו את שמות הלוחמים שהסענו בשבת זו.

מקווה שכולם חזרו הביתה בריאים ושלמים, עם כי ....