N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד לוי

חיל הלוגיסטיקה
המתקפה המצרית ביום הראשון

בבוקר השישי באוקטובר 1973 העמסנו חביות דלק על משאית הובלה בבסיס דלק ברפידים.

בשעה 13:57 ראינו מטוסים מפציצים את בסיס 511 ממול, על ההר.

אחד מהחיילים צעק - "חברה זה מיגים", ואז הבנו שזו מלחמה.

כולם עלו על מלגזה ששעטה בנהיגה פראית להמלט מלהיות בתוך שדה מלא בדלק ומוצריו.

למזלנו המצרים לא הפציצו את בסיס הדלק אלא את הבסיס של 511 ממול.

ומאותו יום הבאנו ללוחמים מזון, מים, ציוד, דלק ובעיקר תחמושת עד לסיום הלחימה.