N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משפחת קלוג

חיל השריון
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה – ח'ושנייה

יום-הכיפורים גויס אברהם ולחם עם יחידתו ברמת הגולן, כמפקד מחלקת טנקים. ביום י"ב בתשרי תשל"ד (8.10.1973), נפל בקרב דרומית לציר חושנייה.

הוא הובא למנוחת-עולמים בבית-העלמין בקיבוץ יגור. השאיר אחריו אישה ובת, הורים ושלוש אחיות.

לאחר נופלו הועלה לדרגת סרן והוענק לו "עיטור המופת" על גילוי אומץ לב הראוי לשמש מופת. וזה תיאור המעשה: "ביום 8 באוקטובר 1973, לאחר התקפה סורית, ארגן סרן אברהם קלוג ז"ל את מחלקתו להתקפת-נגד מהירה, תפס עמדות בשטח שולט ובלם את התקפת השריון הסורי.

בהמשך הלחימה מונה לתפקיד מפקד פלוגה, לאחר שמפקדו נפצע. כאשר נודע לו כי אחד ממפקדי הפלוגות שוכב פצוע בשטח, נע בטנק שלו, איתר את מפקד הפלוגה וחילצו. בהמשך הלחימה נפצע סרן אברהם קלוג ז"ל מרסיסים בגבו, נחבש אולם סירב להתפנות.

בתנועתו בטנק לחבירה עם אחת היחידות כדי להשתתף בהתקפה נגד כוחות סוריים, נפגע ונפל. במעשיו אלה גילה סרן אברהם קלוג ז"ל אומץ-לב, קור-רוח ואחוות לוחמים למופת".

סיפר מפקדו, על היום השני ללחימה: "בהתקפת הנגד שתכננתי הועדתי לאברהם את המהלך המורכב ביותר, מתוך אמונה ביכולתו ובתושייתו. הוא ארגן את פלוגתו אגב ניהול אש עזה. התקפנו נגד, תוך תנועה ואש, כשאברהם אוגף עמוק מדרום ועולה על הסורים באגפם. במבצע זה התעלה אברהם בתעוזתו ובתושייתו".

סיפור חייו של אברהם קלוג ז"ל מתוך אתר "יזכור"