N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דניאל כלפון

אגף המודיעין
ללא קרב ספציפי

כילד בן 12 לא ידעתי בהתחלה הרבה על תפקידו של אחי בצבא.

עם השנים, כשראיתי את הכבוד שמעניקים לו משפחת המודיעין והסיפורים של החברים, הבנתי מי היה אחי וכמה היה עילוי בתפקידו בחיל המודיעין, כחלק מהצוות שישב בבסיס באום חשיבה על המשדרים.

תפקידו היה לתרגם ולגלות את כוונות האוייב. הוא וחבריו לצוות היו אלה ששמעו ועלו על התדרים שמסמנים על פתיחת המלחמה.

הוא היה שם ושמע את מילות הקוד של המודיע המצרי מרוואן ואת מעלת הקוד המכריזה שהמלחמה תיפתח ביום כיפור בשעה שתיים בצהריים והעביר את המסר למי שצריך ולמי שלא הקשיב!!!

לו היו מקשיבים לו ולחבריו באותו יום גורלי, המלחמה הייתה נראית אחרת מן הסתם - וחייו וחיי אחרים היו ניצלים!

לאלי ניבאו עתיד מזהיר בצבא וכיוונו עליו מהרגע הראשון. הוא היה גאוות המשפחה! גבר בגובה של 190, יפה תואר ונערץ הוא לימד אותי לאהוב מוזיקה ואת אלביס פרסלי והחופשיות ואת כל מילות השירים.

הוא לימד אותי לשחק כדורגל ועוד הרבה דברים.

יהי זכרו ברוך.