N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה בנזגידה

חיל הקשר

יום הכיפורים.

התאספנו בבסיס במרכז, למחרת עלינו לרמת הגולן.

היינו בקו קדמי. הייתי קשרית.

לילה אחד ספגנו הפגזה כבדה. נכנסו למקלטים.

היינו תקופה ברמת הגולן.

באחד הימים, בשעות הבוקר, התרסק מטוס קרב מעלינו.

חלקים התעופפו מעל ראשנו.

היינו בטוחים שזו הפצצה.

אח"כ התברר שזה מטוס שלנו.

הטייס ניצל.

לאחר תקופה ירדנו לסיני, למחנה טסה.

ישבנו שם, היינו בכוננות ספיגה מידי פעם.

חצי שנה שרתתי במלחמה.