N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

בריאן איזן

חיל השריון
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
החווה הסינית

קיבלנו צו בשבת, יצאנו ב-4 בבוקר, יום א' "על שרשראות" מבאר שבע לכיוון סיני.

ב-12 בצהוריים נכנסנו למארב הראשון.

זה היה סוג חדש של יחידה, גדוד סיור אוגדתי, הכולל גם טנקים וגם נגמ"שים באותה פלוגה. בבוא הזמן מצאנו את עצמינו בקרב ש' בש' בחווה הסינית.

מתברר שלנגמ"ש אין מה לעשות בשדה קרב של טנקים.

הטנקים ירו בתותכים והנגמ"שים ירו באפסי שלוש ונשק קל. רפי מצפון, מ"פ פלוגה א', נפל כאשר יצא מטנק בוער.

באותו קרב נהרגו לוחמים רבים, כולל מג"ד (השני) מ"פים ולוחמים.