N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי אליהו

חיל האוויר
קרב העיר סואץ

בעזרה לפלוגת מילואים מחטיבת 55 שהגיעו ביום הרביעי למילחמה לבסיס שלי, יצאנו עם הכוח לכיוון התעלה לחפס את החטיבה.

חצינו את התעלה עם החטיבה לכיוון העיר סועץ, בדרך תגברנו מול הארמיה המצרית, וחדרנו לעיר סואץ דרך 101.

שם נלחמנו מול המצרים והתמקמנו במגרש הכדורגל.

נלחמנו עד להפסקת האש. אני כחייל בסדיר מחיל האויר שנלחם עם חטיבת מילואים במשך ימים רבים חיסלתי רבים מהמצרים.

החברים קראו לי "המנתח".

לזכר הלוחמים שנפלו בעיר סואץ ולא שבו הביתה. כל יום כיפור אני עומד ומצדיע לכם.