N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אריה וותרהורן

חיל הים
אחר
ללא קרב ספציפי

זיכרונות הבור הפיקוד של החיל בקריה בתל אביב

חיל הים פעל בעיקר בלילה. בסיום המשמרת הראשונה שלי חיפסתי מקום לישון. רוב אנשי הסגל הלכו למשרדיהם לישון אבל המשרד שלי היה בתוך בור הפיקוד.

לקחו את כל המשרדים בבור הפיקוד עבור מקומות לינה לבנות ששרתו בבור.

אני יצאתי החוצה וישנתי באוטו שלי, שהיה בחניון ליש השער.

יוחאי בן נון היה גיבור ישראל במלחמת השיחרור ואחר כך מפקד חיל הים.

אני הייתי קצין בבור הפיקוד של חיל הים במלחמת יום כיפור.

עברתי בפוזדור כאשר שמעתי שיחה בין יוחאי ובני תלם (מפקד חיל הים במלחמת יום כיפור).

יוחאי אמר "שמעתי שאתה שולח את אנשי הקומאנדו למבצע משארם, באתי לקבל אישורך להצטרף." ענה לו בני " אתה רוצה שאסכים לסכן בעל דרגה גבוהה במבצע זה? " ואם אני לא מסכים אתה תלך בכל זאת, לא?"

"כן." ענה יוחאי .

"בסדר," אמר בני, "תלך ".

ככה הם גיבורי ישראל.

סיפור הקרב הימי ביננו ובין המצרים הופיע בשבועון האמריקאי AVIATION WEEK.

בו אמרו שהיו נפגעים משני הצדדים. זה מבוסס על תמונת לווין בה ראו סטיל שלנו על החוף בברדוויל.

בין הקצינים היו שאמרו שצריכים מייד לתקן את זה כי אף ספינה שלנו לא ספג פגיע, אחרים אמרו שטוב לא לתקן כי ככה המצרים יחשבו שהטילים שקיבלו מרוסיה עדיין טובים.

וכמובן, אנחנו ידענו איך לשבש אותם. הדעה השניה נבחרה.