N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוד מלכיאל

עורף

הייתי עולה חדש, בן 18, בחופשת קיץ מלימודים באוניברסיטה.

שהיתי בטירת צבי כמתנדב. בימי המלחמה עבדתי עם שני שמיניסטים בהקמת גדר תיל היקפית.

מילואימניקים עלו על משאית ונעלמו.

כעבור שבוע התחילו להגיע ג'יפים למשפחות עם הודעות על מות הנופלים.

לקראת סוף אוקטובר חזרתי לבית הוריי בטבעון.