N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ראובן שמיר

חיל התותחנים
אגד ארטילרי 209
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

פרשנו מהתאג"ד מיד כשהתחילה המלחמה.

יום ראשון בבוקר זכור לי ששני חיילים הגיעו מהבית עד אלינו וביקשו להשתמש במכשיר הקשר - לבקש ממפקד מוצב המזח שישלח רכב לאסוף אותם למוצב.

ארדינסט מפקד המזח אמר להם שהם נצורים. נשארנו על הרשת של המזח לאורך כל המלחמה עד שנכנעו.

מי היו אותם שני חיילים? אולי נמצא את אותם שני חיילים?