N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק שלי

חיל האוויר
בסיס עציון (כנף 10)
ללא קרב ספציפי

עם פתיחת המלחמה הייתי בבסיס עציון שבסיני, חיל אויר.

הייתי תורן ובשעה 14 ביום שבת, יום כיפור ב-6 באוקטובר בא אלי מפקדי ואמר - "יש מלחמה ובוא נעבוד על המטוסים, להכשיר אותם לטיסות מבצעיות".

מאותו רגע קרוב לארבעה שבועת עבדנו ללא הפסקה כדי להכין מטוסים למבצעיות - אין ספור מטוסים.

בא מטוס, יצא מטוס - היו מטוסים שלא חזרו... המשימות היו אין ספור.

הטייסים סיפרו לנו על הטיסות שלהם - הרבה טילים הופנו אליהם.

כמעט כולם סיפרו שבנס חזרו שלמים.

זאת היתה מלחמה איומה שזיכרונה אצלי הוא עד היום.