N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נורית שלו

חיל הקשר
ללא קרב ספציפי

לא הייתי לוחמת, הייתי חיילת בסדיר.

נשארתי בבסיס תורנות יום כיפור, תחילתה של משמרת משעממת, קוראת בעיון את הספר מילכוד 22 ואז זה התחיל.

כוננות עליונה, חשדות, פחד.

החבר שלי, קצין חימוש, היום בעלי, היה בבית.

התקשרתי אליו, לרמוז, שישאר בבית.

השיעמום התחלף בפעילות קשר ללא הפסקה.

השאר היסטוריה.

נישאנו אחרי המלחמה.