N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה יצחק טובל

חיל הרגלים
אוגדה 162 - ללא חטיבה ספציפית
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

דודי משה יצחק טובל הי"ד נהרג ביומה הראשון של מלחמת יום הכיפורים בעת הקרב הנורא מכל על מוצב המזח, כאשר קפץ על רימון יד על מנת להציל שלושה מחבריו.

על מעשה זה עוטר לאחר מותו בצל"ש הרמטכ"ל.

תמיד סיפרו בבית על דודי משה יצחק טובל הי"ד. אמא שלי ז"ל תמיד סיפרה עליו והזכירה אותו כל הזמן וכל השנים.

נהרג ב-6/10/1973, מקום קבורתו בבית הקברות הצבאי קריית שאול.

כזאת גבורה אסור לשכוח !!!! לא רק כל שנה צריך לזכור את כל חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה, אלא כל יום ויום ודקה ושעה !!!! "ובמותם ציוו לנו את החיים".

יהי זכרם של כל מערכות חללי ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

יהי זכרם ברוך .