N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יעקב אוירבך

חיל השריון
חטיבה 7
כיבוש המובלעת הסורית

שויכתי לגדוד מילואים של חברה שהיו משוחררים זמן קצר או חזרו מחו"ל כדי להצטרף לכוחות הלוחמים. הגדוד אמור היה לעזור בלחימה בח'ושניה או להתחיל פריצה לשטח הסורי.

בסופו של דבר הוחלט על פריצה לשטח הסורי מצפון רמת הגולן.

עם תחילת הפריצה נפגע הטנק שלנו מאש ארטילריה סורית.

לאחר מספר שעות חולצנו וירדנו למסעדה על מנת להכשיר את הטנק. למחרת נסענו דרומה.

הכח הראשון בו נתקלנו היה הפלוגה של אפרים לאור בגדוד עז 77 של אביגדור קהלני. הפלוגה היתה ללא מורל ועייפה מאד.

היינו אמורים להסתער קדימה אולם למרות הפקודה שקיבלנו הטנקים לא זזו. על מנת להרים את מורל החיילים לאור ביקש להתחיל לשיר.

התחלנו לשיר שירי חג סוכות ולאחר מספר דקות כל הפלוגה החלה לנוע לפי ההוראות.