N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביגור שפיצר

חיל השריון
חטיבה 188
קרבות הבלימה – עמק הבכא

היה זה כ- 3 דקות לשעה שתיים שאני שומע רעש מטוסים באוויר קרבים ובאים עלינו. זוכר קמתי ובמחיאות כפיים צועק בראבו חייל האוויר הגיע...

איזה הגיע...

מטוסים כהים ממש ברורים לי מול העיניים צוללים לעברנו משחררים פצצות רעמות המתפוצצות ברעש מחריד.

שתי שניות הלם ראשוני אנחנו בזריזות מזנקים לטנק הצוות לצריח, ואני לתא הנהג אך אוי...המדפים לא נסגרים ויאיר המג"ד כבר צועק נהג פתח 24 ועוד