N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

סמ"ר שפירא נטע

חיל השריון
חטיבה 14
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

"הוא שתק, יהיה בסדר הוא אמר....זאת הייתה הפעם האחרונה ששמעתי את קולו."

הייתי בת 18 חיכיתי לשיחת הטלפון הקבועה עם חברי האהוב נטע.

הוא צלצל, שישי בערב שוחחנו בטלפון.

קיבלת את המכתב שלי שאל ?

כן בטח, ואני מתגייסת עוד חודשיים.

מתי אתה מגיע לחופש? מה קורה בבסיס? הוא שתק, יהיה בסדר הוא אמר....

זאת הייתה הפעם האחרונה ששמעתי את קולו.

שבת בצהרים ה- 6.10.1973 פרצה המלחמה, גורלית קשה והאכזרית.

לא ידענו מה עלה בגורלו של נטע, מתמונות בעיתונים הינו בטוחים שהוא שבוי אבל רק אחרי 7 חודשים גופתו הובאה למנוחה בבית העלמין בקרית שאול.

את סיפור הקרב שמעתי מהחברים שלמה הירט וגיורא נאור. פלוגה י' מגדוד שריון 79 הייתה פלוגת חרמ"ש סדירה במלחמת יום הכיפורים בחזית סיני.

תפקידה היה תגבור מעוזי הקו "כתובה", "מילאנו ב' " ו"מפרקת". בדרכה תוך אש לתוך העיר קנטרה נתקלה הפלוגה במספר רב של מארבים מצריים. הלחימה הייתה קשה מול הכוחות ובהפתעה מוחלטת.

משימת הפלוגה לחבור למעוזים לא צלחה. נגמ"ש הסמל, נטע שפירא, נפגע אף הוא ושלושה מהלוחמים נהרגו.