N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה הוד (חפוטה)

חיל האוויר
בסיס חצור (כנף 4)
ללא קרב ספציפי

אלברט גויס לצה"ל בתחילת אפריל 1973 והוצב בחיל האוויר. במלחמת יום הכיפורים הוא שרת בכנף 4 בתפקיד חשמלאי רכב.

ביום פרוץ המלחמה, עזב את ביתו והתייצב מיד בבסיסו.

יחד עם חבריו ליחידה עבד קשה ובמסירות רבה ימים ולילות על מנת לבצע את כל המשימות שהוטלו עליהם בכל תקופת המלחמה.

חבריו ליחידה כתבו: "בתקופה זו של מלחמת יום הכיפורים, אברהם עבד ללא ליאות ימים ולילות במרץ רב והשקיע את מלוא יכולתו, כל זאת כדי לחזק את גף הרכב ביחידה ולהחזרת כלי הרכב לכשירותם.

בעבודתו המסורה שימש דוגמא לחיילים רבים. אחת ממידותיו הטובות הייתה הענווה. מעשיו היו שלא על מנת לקבל פרס אלא על מנת לקדם את העבודה לטובת היחידה ולטובת צה"ל בכלל.

היה לו רצון כביר ללמוד וצמא לידע ומעולם לא התבייש לשאול. הוא היה חביב על חבריו חיילי הסדיר והמילואים. היה אהוב על מפקדיו ושימש דוגמא איך לא לקחת דברים ללב – דברים שבגללם מבוגרים ממנו נשברו".

במסגרת תפקידו בצבא, גם סופח אלברט לרמת הגולן בתקופת המלחמה, שם נחשף למראות לא נעימים וקשים.

הממונים עליו בסדנת הרכב בה שירת, ציינו את העבודה הקשה והמאמצים להם היה שותף אלברט בביצוע המשימות והדרישות הרבות בתקופת המלחמה.

אלברט נפל בעת מילוי תפקידו ביום ג' שבט (26.1.1974) נפל במלחמת יום הכיפורים.

(מתוך אתר "יזכור")

אחד הזיכרונות מהילדות שלי עם אחי, שיחקנו ביחד בחדר בהתקוטטות ונתתי לו מכה והוא נשכב ועשה עצמו מת, התחלתי לבכות ואז הוא קם והתחיל לצחוק ואמר לי "אתה אוהב אותי" .