N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מאיר אברהם אפרגן

חיל הרגלים
אוגדה 36 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

ביום שבת בשעה 13:55 ראינו מהמוצב את הסורים מתחילים בהפגזה כבדה ביותר, מאות תותחים ובמקביל מטוסים סורים תקפו את רמת הגולן.

המוצב התכסה בעשן ולא יכולנו לראות דבר מחוץ למוצב.

סמוך ל-10 בלילה זיהינו כח סורי עולה על המוצב שלנו בדרך הגישה למוצב.

לאחר בירור שאין אלו חיילי צה"ל פתחנו באש מעמדת השער ומעמדת מפקד המוצב כשבמקביל אחד הלוחמים יורה פצצות תאורה ממרגמה.

תוך מספר דקות חוסל הכח הסורי ועם שחר ספרנו בין 15 ל-20 גופות של חיילים סורים.