N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ארנון ארז

חיל הרגלים
מבצע אבירי לב לצליחת תעלת סואץ

לאחר הפסקת האש במלחמת יום כיפור, הגענו לזירת הקרב על ציר טרטור בחווה הסינית.

המצרים כיסו בערמות חול את הרוגי הקרב שנותרו בשטח.

הוטל עלינו לגלות את הקורבנות כדי שניתן יהיה להביאם לקבורה

איש איש לערימת חול.

חפרתי, הסרתי את החול וגיליתי את החובש ישראל שינדלר, גיבור ישראל ממלחמת ששת הימים.

עמדתי דום לכבודו מספר דקות ונפרדתי ממנו בהצדה ודמעות.

זיכרונו וזיכרון שאר קורבנות גדוד הסיור של נתן שונרי (בינהם יחיאל אחיו) ועוד חברים, איתי לנצח.