N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

הרשקוביץ דורון

חיל האוויר
בסיס תל נוף (בח"א 8)
ללא קרב ספציפי

הגעתי למעבדת צילום בתל נוף כמה שבועות לפני תחילת המלחמה לאחר קורס צילום.

מאחר ולא היה לי ניסיון בעבודות המעבדה שובצתי בתחילת המלחמה עם מילואימניק לתעד בתמונות את החיל.

כך מצאתי את עצמי טס במסוקים דרומה לתעד פינוי נפגעים.

בחזרה כבר לא היה מקום נאלצתי לחזור בטרמפים.

תוך כדי לחימה יצא ביטאון חיל האויר במלחמה עם תמונות שאני צילמתי.

יצא גם סרט 16 ממ הועבר לארכיון חיל האויר ( ראיתי אותו רק פעם אחת)

כמו כן יצאה חוברת תל נוף במלחמה. הייתה לי אחת שאבדה. הייתי רוצה לראותה שוב בגעגועי.