N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ראובן דוארט

חיל השריון
אחר
המתקפה המצרית ביום הראשון

תמונות החזרה מהשבי של אבי ראובן דוארט ז"ל שנפל בשבי המצרי בהיותו חייל בסדיר.