N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

רון רשף

חיל השריון
חטיבה 679
ללא קרב ספציפי

שירתי בגדוד בחטיבה 679 כרופא גדודי, עם היכרות של שנים של כולם במילואים.

לגבי המלחמה, כמו למרביתנו זה בא בהפתעה מכאיבה ובהלם.

היינו צריכים להתרגל ולהסתגל למציאות אכזרית ללא הכנה נפשית קודמת. והמציאות של קרבות והמפגש עם חיילים פצועים בדרגות שונות לאורך המלחמה.

לאחר הפסקת האש המשכנו לשרת כמעט חצי שנה רצופה עם תקריות יומיות ואני, כמו אחרים, זוכרים את החוויה ואת החברים שהגיעו לקרב ולא חזרו.