N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אמיר אבני (אז הולדשטיין)

חיל האוויר
בסיס חצרים בח"א 6)
ללא קרב ספציפי

האירוע החל בהסתכלות על מטוס פנטום (קורנס) שבא לנחיתה בבסיס חצרים.

כחייל בבסיס ח"א כבר לא עוקבים אחרי מטוסים שממריאים או נוחתים, אך באותו ערב 6.10.1973 ישבתי על מלגזה בזמן שחיילים אחרים הכינו חימוש שהייתי צריך להוביל למטוסים.

המקום היה במרחק כמה מאות מטרים ממסלול נחיתה. הרמתי את ראשי ועקבתי אחר המטוס שעמד לנחות.

לפתע הופעל המבער האחורי של המטוס, אך במקום הלהבה העצומה שיוצאת משני מנועי המטוס, רק המבער הימני הופעל והמטוס נטה שמאלה, כנף שמאל פגעה במסלול והמטוס התרסק מול עיניי בפיצוץ אדיר

מיד חדרה לתודעתי ששני לוחמי אוויר שלפני רגע לחמו בגבורה מול אש נ"מ מטורפת באיזור התעלה, אינם עוד.. זכרונם לברכה.

לימים למדתי את שמותיהם רס"ן יששכר נוה ז"ל וסגן דוד זילברמן ז"ל ולמדתי שהמטוס בעצם היה מטוס מרמת דוד שנפגע מאש נ"מ והם החליטו להנחית אותו בחצרים.