N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חבצלת סולימן

ללא קרב ספציפי

"50 שנה אני שומרת את התמונה אולי אצליח לעלות על עקבות אותו חייל לוחם."

אוקטובר 1973 ואני חיילת טירונית במחנה 80. כל האימונים הופסקו כמובן ואנו החיילות גוייסנו לעזור לחיילים בחזית.

כל בוקר מוקדם מאוד עלינו לאוטובוסים שהובילו אותנו לבסיס מזון בטירה על מנת לארוז מנות קרב. תוך כדי אריזה, היינו מכניסות מכתבי עידוד ללוחמים וכתובות שלנו.

יום אחד קיבלתי מכתב מחייל לוחם ותמונה שלו ובגב התמונה יש הקדשה עבורי. אין לי מושג מיהו אותו חייל. למעט העובדה ששמו אבי.

50 שנה אני שומרת את התמונה אולי אצליח לעלות על עקבות אותו חייל לוחם.

אשמח אם תפרסמו את התמונה ואת ההקדשה.

בברכה ותודה, חבצלת.