N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אביבה פאר

עורף
ללא קרב ספציפי

שבוע לפני פרוץ המלחמה ראיתי בחלומי את כל הקרבות והמתים שבמהלך החלום אני אוספת בין הגופות את כל הדיסקיות של החיילים בשתי ידיי.

כבר לא היה לי מקום בידיים וזה לא נגמר. הבנתי שיקרה אסון גדול!

ידעתי והרגשתי שתהיה מלחמה קשה והמון חללים. התעוררתי כולי מזיעה וצורחת לאימי שיש מלחמה והרבה מתים.

ואכן לאחר שבוע זה התברר כל כך נכון לצערי!

רוב חלומותיי תמיד מתגשמים עד היום חלומות טובים ורעים!

הבכי והאובדן של מוות של חברים שלי באותה מלחמה מלווה אותי במרום גילי עד היום!

ישבתי בחצר, הייתי חולה ופתאום נפרץ השער של יסמך משה - שזה מקום דתי ששומר שבת -ולפתע נכנס רכב ופרץ את השער ופה הבנתי שפרצה מלחמת יום כיפור.

זה לא עוזב אותי עד היום. חפרנו בביתי בורות ונכנסנו לתוכם, אני ומשפחתי מהפחד של המלחמה!