N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יהודה גבאי

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
נפילת מוצב החרמון

אני לוחם מגדוד 17 - קורס מ"כים

נלחמתי על החרמון ב-22.10.73 ככוח עתודה. מחלקת איתמר ירון ז"ל הצטרפה למערכה. עלינו לחרמון על גבעה 16. המח"ט דרורי ביקש מאיתמר שיביא את המגיסטים לשכב ולרתק לעבר מוצב החרמון. מטרים ספורים מהם היה לוחם סורי שהשחיל כדור לראש כל אחד מהלוחמים. המח"ט דרורי נפגע בביטנו. פיניתי אותו לשטח מת ומשם פונה לתאג"ד. בעת הפינוי חטפתי צרור בגב. היה על גבי פצצות חנ"ם ותאורה. העמסנו את הגופות על אלונקות המכוסות בשמיכות ופינינו לנק' איסוף. מגדוד 17 נפלו סגן איתמר ירון ז"ל וזה אריה ז"ל, יאיר שפירא ז"ל, עומר גרינשטיין ז"ל. ירדנו לחורשת טל להתרעננות ושם פנה אלי העיתונאי אהוד יערי כדי לראיין אותי על הקרב. חשתי שאיני יכול לשוחח על הקרב - עד היום נמנעתי.

בעקבות המלחמה ועוד מבצעים שהשתתפתי בהם, כתבתי ספר בפיסיקה ויהדות - יחודי במינו, וכן שני ספרי שירים עם שירים על הקרבות בחרמון. ועוד. כתבתי גם ספר קורות חיים שטרם פירסמתי.