N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

נורית גילת

חיל ההנדסה
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

בשבת ה-6 באוקטובר היינו אצל חברים כשפרצה המלחמה.

חיים (לא נהרג במלחמה אלא נפטר לפני 17 חודשים) גויס באותו יום ויצא צפונה. לא שמעתי ממנו שלושה שבועות ואז קיבלתי טלפון ממנו בו הוא סיפר שקר להם, אין להם נשק ויש בלאגן גדול.

ביום ראשון לאחר הטלפון ידעתי שהחיילים מתאספים בתחנת הרכבת בארלוזרוב תל-אביב. הלכתי לשם עם עוגה שאפיתי וממתקים ועמדו שם מאות חיילים. תהיתי איך אכיר חיילים מהיחידה שלו ואז נזכרתי שאמר לי שאין להם נשק.

עברתי לאט בינות מאות החיילים ופתאום ראיתי קבוצה של חיילים ללא נשק. שאלתי בזהירות אתם מיחידה 123?

כן הם אמרו איך ידעת?

ללא מילה נוספת בקשתי לתת את החבילה שהבאתי לחיים גילת.

הם לקחו ולימים כשבן זוגי חזר מהמלחמה הוא שאל אותי איך ידעת מי החיילים ביחידה של? אמרתי לו ״אלו בלי הנשק״ שנים צחקנו על האירוע שיכול היה להגמר אחרת.

לצערי אין לי תמונות ממלחמת יום כיפור.