N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דב לנדאו

חיל השריון
הקרבות במעוזים (קו בר-לב)

6 באוקטובר, שעה 14:00, לוחם שריון, תותחן בטנק, מ"פ פלוגה א'. נפתחה המלחמה כשאנו בתעוז צידר בגזרה הדרומית של תעלת סואץ.

הותקפנו על ידי 4 מטוסי מיג על החניון, משם שעטנו לתעלה ואת פנינו קיבלו המיצרים במסך אש של ארטילריה, טילי סאגר וחוליות קומנדו מצויידים במטולי ארפיג׳י.

נלחמנו נגד החי״ר המצרי שהיה כבר בשטחנו במקומות מסויימים. הגענו לקו המים, פגענו בהם קשות. לא זכינו לשום סיוע אווירי, היינו לבד והתחלנו לאבד טנקים וחברים.

לאחר מספר שעות לחימה, נפגע הטנק - הנהג נפצע קשה ואני סבלתי מפגיעת רסיסים. המ"פ העביר את הפיקוד על הטנק למט״ק ואנו פינינו את הפצועים לתוך מעוז המזח כמחלקה. פלוס מהפלוגה הגיעו לתוך המעוז וכותרנו על ידי המצרים. לחמנו במקום עד ה-13 באוקטובר.

נגד כוחות העולים עלינו בכמות בתחמושת אבל לא ברוח הלחימה. במהלך הלחימה אבדנו 5 חברים, מהם 2 מלוחמי מעוז הנחל, ו-3 חברים מפלוגה א'.

ביום השביעי נכנענו בפקודה והלכנו בשבי האוייב לתוך מסכת של יסורים ועינויי תופת נוספת, אליה לא היינו ערוכים בשום צורה ודרך.

התקופה הנ"ל מלווה אותי ואת חבריי במשך כל חיינו, עד היום.