N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יצחק חכמון

חיל השריון
חטיבה 460 (בית הספר לשריון)
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

חבר לצוות הטנק מלפני המלחמה.

כשחזרתי למלחמה הוא כבר נהרג. הוא נהרג מהטנק שהידרדר עליו.

כשהוא קפץ מהטנק הוא היה עדיין שלם.