N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלידע כהן

חיל השריון
חטיבה 500
ללא קרב ספציפי

בליל צידון השחור - ב-22.10.73 ולאחר כ-15 ימי לחימה אינטנסיביים לאורך כ-900 ק"מ ברחבי סיני ומצרים עד הק"מ ה-101 המפורסם - נכנס הגדוד שלנו - 430, בפיקודו של אלישיב ששימש המג"ד הנערץ שלנו בחטיבה 500.

נכנסנו לחניון לילה באיזור החיץ החקלאי בצידון אל מול מוצב ליטוף שבעברה המזרחי של התעלה. באותו מקום מוצא עצמו הגדוד מוקף כוחות אוייב מצריים. ובמשך כ-6 שעות ניהלנו אש בלתי פוסקת, כשתאורה מצרית מאירה מעלינו את כל החניון.

היינו חשופים מכל חמשת הכיוונים לירי סאגרים, אש מקלעים ומרגמות מכל עבר.

אני שימשתי בכל מהלך המלחמה כמאגיסט ימני בנגמ"ש. יובל וישניצר היה מאגיסט שמאלי, כשבצריח היה מנשה המ"מ על מקלע ה-0.5.

באותן שעות ירינו עשרות רבות של ארגזי פעולה של תחמושת מא"ג ו0.5.

את חיינו אנו חבים לשימשי המג"ד שניהל את האירוע בקור רוח מופלא, עד ההיחלצות מהמלכודת אליה נקלענו.

כאשר השארנו שם כחצי מהטנקים ונגמ"ש אחד, 2 הרוגים ופצועים רבים.

מחיר נמוך מאוד בהתחשב בסיטואציה בה היינו.

ראה תאור מלא של מסלול הקרבות אותו עבר הגדוד בספר "סערה באוקטובר".