N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יוסי אלתר

עורף
נפילת מוצב החרמון

שמי יוסי אלתר יליד 1955.

ביום שבת, יום הכיפורים הייתי בקיבוץ דפנה בשל״ת נחל מוקדם.

אני וחבריי ישבנו בבריכה ( כן ביום כיפור). לפתע בשעה 2:10 הבחנו במיג 17 טס נמוך מעל הקיבוץ (ניתן היה לראות את הטייס) ובעקבותיו מטוס קרב ישראלי.

כשהם טסו ועברו את אזור הקיבוץ לשטחים החקלאים, מטוסינו ירה במטוס הסורי, נשמע פיצוץ חזק בעקבותיו סירנה חזקה וקריאות מאחד החברים לרוץ למקלטים.

כך התחילה עבורי מלחמת יום הכיפורים.

אני וחבריי הצלחנו לצפות בקרב הנועז של חיילנו על מוצב החרמון מהסילו של הקיבוץ.