N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

משה שפיר

חיל השריון
חטיבה 164
קרבות הבלימה – נפח

התפקיד שלי בגדוד היה בזחל מרגמה, המסייעת. ובמקרה הצורך לתת תאורה, מיסוך עשן או הפגזה.

עלינו לכיוון צפון עד לגשר בנות יעקב.

בגשר בנות יעקב אפשרו רק לטנקים להמשיך היות והסורים היו מאוד קרובים, וכבר בנפח.

רפול שהיה מפקד המקום פיקד מהבונקר מטה. למחרת הטנקים הישראלים הצליחו להדוף ולנו נותר לאסוף את הגופות.

הסורים נסוגו אבל יומיים לאחר מכן נפתחה מתקפה מהצד הזורע בעמק הבכא.

בעמק הבכא התרכזו 150 טנקים סורים ועראקים וכמעט כולם הושמדו. לאחר יומיים הסתיים קרב זה והטנקים הישראלים התחילו להדוף לכיוון סוריה.

נשארתי כשבעה חודשים לאורך הגבול. נעזרנו בקיבוצים לצורכי התרעננות, מקלחת ואוכל.

באחת מהתרעננויות, כשחזרנו למבנה בו שהינו, גילינו שהוא ספג מכת אר פי ג׳י ושלושה חיילים נהרגו באותה העת.