N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילנה סונדק

עורף
ללא קרב ספציפי

אני הייתי בקבוץ כפר בלום בגליל העליון ביום 6.10.1973 - למרגלות הרמה הסורית והחרמון - רעש האוירונים וההפגזות היה בשבילנו הסימן היחידי שמשהו קורה.

אני תמיד רושמת חוויות - והתחלתי לרשום בזמן אמת איך הדברים התפתחו.

המשכתי לרשום עד 18.10.73, כשנפל חבר טוב, חבר כפר בלום (מולי בשן).

רשמתי באנגלית - זה צילום של הדף הראשון של המלחמה - איך שאנשי העורף עברו את המלחמה.