N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

דוידזון רוי

חיל התותחנים
קרבות הבלימה בגזרת התעלה

מלחמת יום כיפור ממבט עינו של דוידזון רוי קשר הקס"ם של גדוד 839 תותחנים

היה זה בעת שחצינו את גשר הגלילים באזור אגם המר הקטן.

נכנסנו לתוך בסיס צבאי מצרי בשם "דור סואר". חצי שעה לאחר שנכנסנו לאזור, התפתח שם קרב קשה ומלווה בקורבנות של חיילים מהגדוד, קרב שנערך בין ארבעה מסוקים מצריים לגדוד, כשהמסוקים הטילו על הגדוד חביות נפץ וירי מסיבי מהמקלעים של המסוקים.

הגדוד שלנו החזיר מטחי אש מכול כלי נשק שהיה ברשותנו - ממקלעים של 0.5 שהיו מורכבים על הזחל"מים. אני יריתי על המסוקים מה- 0.5 שהיה מורכב על הזחל"ם, אולם נאלצתי לרדת מהזחל"ם בשל התפוצצות משאית תחמושת שלנו, שהייתה לא רחוק מהזחל"ם, כשעפו באוויר עשרות פגזים לא חמושים ונפלו כמו גשם.

ירדתי מהזחל"ם לשוחה הקרובה ביותר וכך ניצלו חיי מנפילת פגזים במשקל של 50 ק"ג. במהלך הירי הצליח הגדוד ליירט את כל המסוקים שתקפו אותנו.

בתום הקרב איבדנו מספר לוחמים שנהרגו, והיו פצועים רבים שנשלחו לתאג"ד לטיפול. מאוחר יותר יצאנו מדור סואר, והמשכנו לעבר פאיד עד אזור ג'בל ג'ניפה, שם פרסנו את התותחים להמשך הקרב בינינו לארמיה השלישית והראשונה, ומתן חיפוי לשריון, עד הפסקת האש.