N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אליעזר איצקוביץ

חיל החימוש
אוגדה 143 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

כאיש חימוש בגש"ח של האוגדה של מוסה פלד לא אשכח את העליה לרמת הגולן והמפגש של תמונת הקרב של הטנקים של חטיבה 188 השרופים ומרוסקים לאורך ציר הנפט.

זו תמונה שתלווה אותי כל חיי, כמילואימניק צעיר בן 23 שלא ראה תמונות קשות כאלו.

יהי זכרם של הנופלים במערכה ברוך.