N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

יורם אלפרין

ללא קרב ספציפי

במלחמת יום הכיפורים הייתי בסדיר. ניגנתי כצ'לן ברביעיית צה"ל. ירדנו לסיני להופיע לפני החיילים.

באחת ההופעות במעוז קרוב לתעלה, היו מספר חיילים והתכוננו להתחיל ואז ראינו שאחד החיילים מחזיק שפופרת של מכשיר קשר. אמרנו לו שאנחנו נמתין עד שיסיים את השיחה ואז נתחיל בהופעה.

החייל השיב, שיש חייל שיושב בתצפית, והוא מחזיק את השפופרת כמיקרופון על מנת שהחייל בתצפית יוכל גם כן להאזין לקונצרט.

זה היה רגע מרגש ברמות מתוך הרבה סיטואציות שעברנו באותה מלחמה גם בסיני וגם ברמה.

הנגנים ברביעייה: אליהו שולמן ואיתמר שמעון - כינורות, יובל קמינקובסקי - ויולה, יורם אלפרין - צ'לו. הצלם - ישראל רינגל