N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אסא (חדד) אסתר

עורף
ללא קרב ספציפי

הייתי ילדה בת 10, יום הכיפורים.

שיחקתי ברחוב ביתי סמוך לכביש. לפתע התחלתי לראות (בגבעתיים) טנקים ומשאיות צבאיות עוברות בכביש. ידעתי שאסור לנסוע ביום כיפור וחזרתי הביתה לאימי וסיפרתי לה מה ראיתי, חשבה שהמצאתי. מיד אחרי זה החלו ההזעקות, אזרחים גוייסו.

לא ממש הבנתי מה הולך לקרות אבל לאחר מכן במקלט הקטן עם כל הדיירים, פחדתי. גם כל ערב לאחר מכן כיסינו את החלונות בשמיכות כדי שהאוייב שחג לא יראה אורות בתים.