N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

שוקי להט

חיל השריון
חטיבה 179
קרבות הבלימה – נפח

הייתי במלחמה מפקד מרכז הגיוס של חטיבה 179.

רכז הגיוס היה ממוקם בשלישות ברמת גן, למרות שהחטיבה צפונית, משום שמירב אנשי הצוות התגוררו במרכז הארץ.

במחצית 1972 דן שומרון היה המח"ט, והוא דרש ממני להקים רשת גיוס מהירה ומיוחדת לחטיבה.

חטיבה 179 היתה החטיבה היחידה, בזכות הרשת המיוחדת, שסיימה את הגיוס ביום כיפור בשעה 16:00. מירב המפקדים ואנשי הצוות היו ביחידה, במחנה פילון, כבר בשעה 14:00...

בערב יום כיפור עלה בדרום הרמה כח שריון בפיקודו של המג"ד עוזי מור.

זה היה הכח היחיד שביכולתו לבלום את השריון הסורי בדרום רמת הגולן....

מה היה קורה אם דן שומרון לא היה מבקש להקים רשת גיוס מיוחדת ומהירה לאנשי צוות?

מי היה מגן על דרום רמת הגולן?