N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

מוטי בן ארוש

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
ללא קרב ספציפי

היינו בהכנות לתערוכת גולני לרגל 25 שנה להקמת החטיבה בפארק הירקון.

חבר ליחידה, צחי נוגה, הגיע אלינו עם הרכב ביום כיפור והודיע שפרצה מלחמה בחזית הסורית והמצרית.

חיכינו לרכב שיאסוף אותנו למפקדת החטיבה, גייסתי את פלוגת המילואים של המרגמות ולאחר מכן השתתפתי בכיבוש השני של מוצב החרמון בחפ"ק מח"ט