N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

ציון בן ציון

חיל התותחנים
אוגדה 252 - ללא חטיבה ספציפית
ללא קרב ספציפי

עשינו דילוג מעמדת תל פרז, עלינו על ציר הנפט ואז נתקלנו במערב של טנקים ושל חיילים סורים.

אני היחידי שהצלחתי לברוח.

בסביבות 17 חיילים על אוטומט.

היה הרוג אחד ושלושה פצועים, ומשם ברחנו עד לכינרת.