N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חני לביא בלין

הופעה במוצב מאולתר דקות לפני שהחיילים עולים לקרב ואנחנו יודעים שחלקם לא ישובו ממנו..

אנחנו, חברי הלהקה נותנים את הנשמה, וכשנגמרת התכנית מתחילים לאלתר, והקהל משתף פעולה בהתלהבות רבה.

כשאנו מסיימים ועולים לאוטובוס המקרטע, החיילים נותנים לנו (דרך החלונות) מספרי טלפון, כדי שנתקשר להוריהם ונמסור שראינו אותם והכל בסדר…

חייל אחד נתן לי את מספר הטלפון של הוריו על גבי פתק דהוי ונשארנו בקשר לאורך המלחמה כולה..

הרגשתי שזו דרכי לשמור עליו חי….. הצלחתי!!!!!!!!