N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

חדד יגאל

חיל הרגלים
חטיבה 1 (גולני)
כיבוש המובלעת הסורית

אני זוכר את התקופה שלי איתו לפני שהתגייס.

כל מה שקשור לספורט.. וטיולים מיוחדים, כמו ללכת מכפר גבירול אשר ברחובות לפלמחים. רגלי.. כדי לראות צנחנים צונחים.

לאחר יותר מ-40 שנים נודע לנו המשפחה כי יגאל התנדב עם שני חיילים נוספים, כחולייה, ללכת לפגוע בקומנדו הסורי שהתחבאו מאחורי טיסות. והסורים פגעו בכל השלושה. המפקד לא נפגע. הסורים ריטשו את הגופות של החיילים.

נודע לנו במקרה מאחד המפקדים שנפגשנו לאחר יותר מ-40 שנה.

יגאל היה תמיד מתנדב. לכל דבר.