N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אלי שדה

חיל הרגלים
חטיבה 35
ללא קרב ספציפי

11 יום אחרי נישואי גוייסתי בצו 8.

בתחילה הינו אמורים לטוס לראס סודר, אך ירדנו עם הזחל"דים ולא על מובילים.

הגענו לרפידים ומטוסי מיג ירדו מעלינו. מעבר הגידי תפיסת אנשי קומנדו שנחתו עם מסוק. ראס סודר ננטש ע"י המודיעין וחיל הים. מראות קשים.

בבסיס ראס סודר נערכנו מול הארמיה השלישית בניסיון להגיע למוצב המזח.

מטוסים שלנו בטעות ירו עלינו. ביטול חציית המפרץ לג'בל עתקה עברנו לאזור החווה הסינית.

הרבה מחשבות התרוצצו במוחי לגבי רעייתי הטריה.

היו הרבה אירועים, כמו תהלוכת לפידים ובניית חנוכיות מתרמילי פגזים, או הבאת הנשים לסיור בגזרה עם חציית התעלה לרפידים, או משחק כדור רגל לאור הירח מול אנשי האו"ם עם הנסיגה בעקבות ההסכמים בק"מ ה-101 ועוד