N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אהרון פרדו

חיל השריון
חטיבה 14
החווה הסינית

בחווה הסינית שימשתי כנהג טנק בגזרה המרכזית עם צוות מגדוד 79.

באותו היום עסקנו בהרחבת פרוזדור הצליחה לכיוון צפון מול הארמייה המצרית. לאחר כשבוע וחצי של לחימה, היינו שם כחמישה טנקים, שאריות של טנקים מהגדוד.

תקפנו במתחם החווה הסינית, במהלך התקיפה נפגע בקרבתנו טנק ונדלק כולו. קיבלנו בקשר פקודה לא לעצור ולהמשיך בתקיפה, וכל זה תוך ירי בכל הכלים. המשכנו בתנועה קדימה, עד שלפתע חטפנו טיל נ"ט לצריח שבמהלכו נהרג הטען קשר רמי שמחון, וכל שאר הצוות נפצענו.

באותה עת הצוות היה בפיקודו של הקצין יובל נריה, טנק המ"פ רמי מתן חילץ אותנו משם תחת אש כבדה של המצרים, הצוות כלל גם את דני דובר התותחן ועופר שהיה לפני יובל המט"ק בטנק.