N12

הזיכרון שלי מלחמת יום הכיפורים

חזרה

אילן ויינר

חיל הרגלים
החווה הסינית

בתאריך 15.10.73 הועבר גדוד הסיור נ"ט 582 תחת פיקודו של אמנון רשף בחטיבה 14.

באותו לילה, בסביבות השעה 04.30 קיבל הגדוד פקודה לטהר את ציר טרטור הנמצא בחוה הסינית.

נכנסנו לציר 5 זחלמים עם כ-70 חיילים. לאחר נסיעה של ק"מ הזח"ל שלי נפגע בטיל, קפצנו מהזח"ל, תוך כדי כך נפגע לוקץ מכדור בזרוע.

חבשתי אותו וחיפשתי את ד"ר הדס, שהיה הרופא הגדודי שלנו ואני חובש שלו.

ד"ר הדס עלה על דופן הזח"ל לראות שלא נשארו פצועים על הזח"ל. עברנו לצידו של הזח"ל שחטף טיל נוסף ונדלק. לצד הזח"ל נשאר ד"ר הדס וחיל נוסף ואנוכי, יחד עם שני פצועים שלא היו מסוגלים ללכת.

ד"ר הדס והחייל הנוסף שנשאר איתנו התחילו לסחוב את רויטר שהיה משותק ולא היה יכול ללכת, ואני סחבתי את איצקוביץ שלא היה יכול לחלץ את עצמו לבד.

המצרים יצאו מהעמדות שלהם והמטירו אש תופת עלינו, מאש זו רויטר נהרג ואני המשכתי לסחוב את איצקוביץ תחת אש כבדה, תוך שהוא מבקש ממני לא לעזוב אותו עד שהתרחקנו והגענו לציר עכביש.

בתאריך 17.10.73 עברנו לצד המצרי והמשכנו להילחם לכיוון הפוקסטרוט ואיסמאליה.

במלחמה היו לגדוד 47 חללים מתוך כ-170 חללים.

בציר טרטור 49 נהרגו, 24 חילי הגדוד מתוך כ-70 חילים שלחמו בציר טרטור.